Quạt cây Mitsubishi Ghi LV16RS/RT-CY-GY

2.590.000 1.889.000

– Công suất 49W
– Sải cánh 40cm
– Có 03 tốc độ gió
– Chế độ gió tự nhiên

0981496918